Left Banner

Left Banner

受新冠肺炎疫情影響,本協會宣布,奧比斯第三屆慈善籌款繪畫比賽頒獎典禮將押後明年月中旬舉行。

不便之處,敬請原諒。

獎頂將於下週1月11日陸續發放,敬請留意。

2020「瞳畫世界」繪畫比賽結果公布

參賽組別 姓名 名次
K1-K3 Ng Hoi Yan 1
K1-K3 Law Ching Laam Sophie  1
K1-K3 Lam Kwan Nga 2
K1-K3 Ip Sum Yui 2
K1-K3 何寶晴 3
K1-K3 Hui Yau 3
K1-K3 葉善行 3
K1-K3 Lee Po Wah Claire  3
K1-K3 Lam Chun Him 3
K1-K3 Wong Yin Kiu Yvette  1
K1-K3 Wong Yau Chung, Eugene 2
K1-K3 Ho Yan Ting, Arella 2
K1-K3 Lo Tsz Hong 3
K1-K3 林梓錡 3
     
P1-P3 Renee Kuan 2
P1-P3 Serena Lui 1
P1-P3 Spencer Lui 2
P1-P3 Tsang Hei Tung 1
P1-P3 Lam Ching John 3
P1-P3 Law Ching Lam Zoe 1
P1-P3 Chu Chun Yiu Rayden 1
P1-P3 Cheung Tsz Lok 3
P1-P3 葉娉婷 1
P1-P3 林佳穎 1
P1-P3 Zheng Hei Tung 3
P1-P3 Leung Pok Shun Ayden 1
P1-P3 余律行 3
P1-P3 余律申 3
P1-P3 Chan King Yau 2
P1-P3 Lam Yuen Fay 2
P1-P3 Chan Yau Hei 2
P1-P3 陳泳薇 2
     
P4-P6 Lai Chiu Tung 3
P4-P6 Wong Wang Lik 1
P4-P6 Eliz Leung 2
P4-P6 呂明晉 1
P4-P6 Chu Ching Yeung 2
P4-P6 余律言 2
P4-P6 陳泳璇 2
P4-P6 Chan Wai Ching 3
     
S1-S3 Cheung Tsz Hin 2
S1-S3 Cheng Siu Ki 1

綱上點激人氣大獎

P4-P6 呂明晉 700 Likes

奧比斯慈善籌款繪畫比賽2020